Tag Archives: Tư vấn đầu tư trái phiếu

Tư Vấn Đầu Tư Trái Phiếu

tư vấn đầu tư trái phiếu

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.

remove 0968951159 phone email facebook zalo

0968951159